Alla autenttinen Google Mapsin kuvankaappaus, josta käy ilmi Herakleen pylväiden (Gibraltarin) takana oleva saari, jonne reitti kulki Platonin mukaan siten, että purjehdittiin ensin pienemmille saarille, josta Atlantikselle. Halutessaan saattoi jatkaa edelleen muille saarille, joiden takana oli kehämäinen manner. Platon tiesi siis paitsi muinoin uponneen saaren sijainnin, myös Amerikan kehämäisen mantereen olemassaolon.

Yläkuvassa näkyy "vuorten ympäröimä tasanko". Sisään jäävän tasangon mitat täsmäävät Platonin mittojen kanssa (Katso mittoja alla. Suosittelen myös Google Mapsin tai Earthin skrollailemista). Kirjassani pohditaan myös syitä siihen, miksi tasanko upposi jääkauden mullistuksissa. Syitä löytyy mm. äkillisestä massatasapainon vaihdoksesta, kun piripintaiset jääkauden jääjärvet purkautuivat nopeassa tahdissa... 

Atlantis%20kuvankaappaus%202%20pure_LI.jAtlantis%20Paint.jpg

Alakuvaan on hahmoteltu merenlaisten vuorijonojen määräämiä maastonmuotoja, sekä kuvan vasemmassa ylälaidassa näkyvä Saint Pierre et Miguelon kärki, joka on ollut todennäköisesti myös jäämassojen ylöspullistamana ja ohjannut voimakkaasti golfvirran suuntaa ja voimistanut osaltaan jääkautta. Tämä on ylläpitänyt tilannetta, jossa jäämassojen paine on nostanut Atlantin keskiselänteen aluetta. https://www.prisma.fi/fi/prisma/atlantis-ja-jaakauden-lopun-katastrofi-pehmeakantinen-kirja