ice_age_supplementary.jpg

Nuolet näyttävät Pohjoisen pallonpuoliskon jäämassojen paineen luonnollisen kulkusuunnan. Maan keskipakoisvoimainen pyörimisliike ohjaa sen lähinnä kohti Atlantin keskiselänteen suuntaa, missä paksu maankuori ei ole esteenä ja litosfääri on vastaavasti ohuin. Myös Alaskan ja Siperian välillä tiedetään olleen paksu maakannas ja sen pohjoispuolella todennäköisesti runsaasti painavaa jäätä. Maapallon pyörimisliikkeen napoja litistävä voima  ei jätä painetta napojen läheisyyteen, vaan ohjaa sen sopivasta aukosta kohti etelää. Pohjoisen pallonpuoliskon yksilöllisten mannerasettumien muotojen sanelema ainoa mahdollinen väylä tähän kulkee Grönlannin ja Norjan välistä, pitkin ohutta ja tasapainottamiskykyistä Atlantin keskiselännettä. https://www.bod.fi/kirjakauppa/atlantis-ja-jaeaekauden-lopun-katastrofi-r-a-karmanen-9789523390676